Kompaniýa habarlary

 • 2023 sergi

  Kompaniýanyň ady: Ningbo Golden Klassiki Yşyklandyryş Co. , 2023 kabinanyň belgisi: ZAL 3, A148 / A151 Sene: 2023-nji ýylyň 26-28-nji marty 133 ...
  Koprak oka
 • Suw çyrasy näme?

  Suw çyrasy näme?Suw çyrasy, yşyklandyrylyşy daş-töwereginden has ýokary çyra bolup, ünsi özüne çekýär.Howanyň şertlerine garamazdan islendik ugra gönükdirilip bilner.Esasan gurluşyk, stadion, geçelge, ýadygärlik, seýilgäh, gül düşegi we ş.m.
  Koprak oka
 • Fotometrik ýagtylygyň derňew meýilnamasyna düşüniň

  Öndüriji, yşyklandyryjy dizaýner, distribýutor ýa-da arhitektor spesifikatory hökmünde peýzacape yşyklandyryş pudagynda bolanyňyzda, gurmak isleýän gurluşlaryňyz üçin ýagtylyk we lýumen güýjüniň hakyky çykarylyşyna düşünmek üçin köplenç IES fotometrik meýilnama faýllaryna ýüzlenmeli bolarsyňyz. dizaýnlary.Üçin ...
  Koprak oka
 • Daşky yşyklandyryş: pudagy özgertýän 3 ugur

  Häzirki wagtda şäher adamlaryň durmuşynyň esasy basgançagydyr.Dünýä ilatynyň aglaba böleginiň şäher merkezlerinde ýaşaýandygyny we bu tendensiýanyň diňe artýandygyny göz öňünde tutsak, bu giňişlikleriň nähili üýtgedilendigini we nähili kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýandygyny seljermek ýerlikli bolup görünýär ...
  Koprak oka